VIKTIG! Kopiering og enhver bruk av tekst og bilder fra denne siden uten samtykke fra Reiseklubb1 er forbudt!

 Nr. 2
INNHOLD:

PÅ TUR: TILBAKE TIL MIDDELALDEREN »

Toledo og de tre kulturene »

PÅ BESØK hos Alfonso i Toledo »

PÅ KUNSTSIDEN: 
El Greco, utfordrer av det etablerte »

Karneval gjennom historien: fra romerske orgier til kristen tradisjon »

Karneval i Bolivia, et innblikk i landets historie »

PÅ BORDET: 
Poteter på tur -
jorda rundt fra Andesfjellene »

Århus - et reisemål for hele året »

PÅ SOLSIDEN: 
Thailand »

TEST DINE KUNNSKAPER! »

 

 


ÅRHUS - 
et reisemål for hele året

Tekst: Linken Raeng
Foto: Julio Galindo
Århus, Den gamle by

 


I en grønn og frodig dal på Jylland, i et typisk østjyllandsk landskap, ligger Århus pent rammet inn av lys bøkeskog, hav og strand. Den gode atmosfæren, historiens nærvær og de mange severdighetene og aktivitetene gjør byen til et attraktivt reisemål hele året.

Danmarks nest største by har rundt 300.000 innbyggere og er først og fremst preget av tiden og de mennesker som har levd her. Århus ble grunnlagt i vikingetiden, og den opprinnelige byen var en klynge hus som lå langs elven, omtrent der hvor Domkirken ligger i dag. Beliggenheten ved elvens munning la forholdene til rette for så vel havn som handel, og byen ble kalt Aros (= elvemunning). Fra det ordet stammer dagens bynavn, Århus. Stadig finner man spor av de menneskene som valgte å slå seg ned her, og gamle gatenavn som Volden og Graven forteller at vikingebyen var omgitt av en voll og en vollgrav for å beskytte seg mot fiender.

I dag er Århus Danmarks viktigste industriby etter København, og utviklingen fra det gamle til det nye er tydeliggjort i gatene. Her er fine bygninger fra flere tidsepoker, og det er utrolig givende og spennende å gå en rundtur, enten på egenhånd eller med guide. Liker du å ta deg fram i ditt eget tempo, kan det være fint å starte ved Nørreport og Mejlgade, følge gaten til Domkirken, gå videre opp Søndergade og områdene omkring. Historien er synlig overalt.

Ved Nørreport betalte man før i tiden toll for å ta med seg varer inn i byen, og i Mejlgade lå store kjøpmannsgårder hvor det var livlig handel, og hvor industrialiseringen så smått begynte.

Mejlgade fører fram til sentrum og Domkirken, som har rike kalkmalerier fra 1400- og 1500-tallet, og vitner om en tid da religionen sto sterkt i samfunnet. Grunnstenen til dette flotte byggverket ble lagt i 1201, og bygget ble ferdigstilt i første halvdel av 1500-tallet.

Går du videre fra Domkirken, over Clemens Bro og videre opp Strøget/Søndergade, får du et innblikk i byens nyere utvikling. På slutten av 1800-tallet vokste og utviklet Århus seg, og mange av de imponerende husene i Søndergade ble oppført i denne perioden. Dette området er i dag gågate og fører helt opp til Banegården, hvor det ender i det nye kjøpesenteret, Bruun´s Galleri. Banegården og de øvrige bygningene på plassen er fra 1920- og 1930-tallet, i likhet med bygningene på Park Allé, hvor byens Rådhus ligger. Fortsetter du fra Rådhus-pladsen til Frederiks Allé kan du se noen av byens nyere, store bygninger, som Musikhuset Aarhus, Scandinavian Congress Center og det nye kunstmuseumet ARoS.

Til toppen av siden »»»»

AROS KUNSTMUSEUM

Like ved Rådhuset og Musikhuset ligger ARoS, Danmarks nye internasjonale kunstmuseum som åpnet 8. april 2004. Bygningen er formet som en kube, og med sine 17 700 kvadratmeter er den et av Nordeuropas største museer. ARoS huser et allsidig utvalg utstillinger med et bredt spekter av kunst fra mange tidsepoker, fordelt over nesten 7.000 kvadratmeter utstillingsareal.

Ikke uten grunn blir museet betegnet som en mental servicestasjon. Her kan både barn og voksne bli utfordret og få sin nysgjerrighet tilfredsstilt. Såvel arkitekturen som kunsten holder internasjonal standard og museet er delt inn i flere gallerier.

I Særudstillingsgalleriet presenteres årlig tre-fire store utstillinger av lengre varighet, mens Vestgalleriet med sine knappe 400 m2 huser mindre særutstillinger av kortere varighet, samt en rekke mer uformelle presentasjoner av spesielle kunstprosjekter. Presentasjonene veksler mellom ung, eksperimenterende kunst og arbeidene til mer etablerte kunstnere. Kunsten som vises her er – i likhet med den øvrige kunsten i museet - av høy, internasjonal kvalitet, og galleriet setter fokus på nye medier som fotografi, video og installasjon.

ARoS Kunstmuseum har egne samlinger, fordelt på 3 store gallerier: ‘Guldal-der \ Modernisme’, ‘Moderne Kunst’, ‘Nutidskunst’ samt ‘De 9 rum’ som befinner seg nederst i museet. De 9 rum er et såkalt "gallery in progress", reservert til internasjonal lys-, video- og installasjonskunst. Hensikten er å innrette ett-to nye rom med kunstverker hvert år. Antallet rom refererer til Dantes guddommelige komedie, hvor det fortelles om en reise gjennom de ni kretser i dødsriket: fra helvete går oppstigningen over Skjærskildberget til det guddommelige lys i Himmeriket. En lignende oppstigning kan publikum oppleve fra mørket i De 9 rum til det klare dagslyset på ARoS’ takterasse.

For eksempel kan man gå en runde på nivå 1, og der følge utviklingen i dansk kunst fra N.A. Abildgaard på slutten av 1700-tallet, til Vilhelm Hammershøi og J.F. Willumsen rundt år 1900. Utviklingen omfatter gullaldermalerier av C.W. Eckersberg, J.Th. Lundbye, Chr. Købke, P.C. Skovgaard og mange flere, samt verker fra nasjonalromantikken og sen-romantikken. Med fransk salongmaleri fra Mønsteds Samling ledes besøkende frem til naturalismen, P.S. Krøyer og Skagen-malerne. 1800-tallet rundes av med en rekke realistiske verker av bl.a. Frants Henningsen.

En annen mulighet er å ta for seg den klassiske modernisme fra 1900-1930, som befinner seg på nivå 2. Her presenteres markante verker av de tidlige modernister Karl Isakson, Edvard Weie, Harald Giersing og Olaf Rude. De følges opp av bl.a. Vilhelm Lundstrøm og "mørkemalerne" og avsluttes med noen av enerne i dansk maleri; Niels Lergaard, Jens Søndergaard og Oluf Høst.

Foretrekker du mer moderne kunst, kan du isteden sette kursen til Modernismegalleriet på nivå 6. Her vises kunst fra 

museets store samling av dansk og internasjonal kunst fra perioden 1930-1980. Samlingens presentasjon i galleriet fra disse 50 skjellsettende år er konsentrert om en rekke "søyler" i det 20. århundres kunst. De banebrytende eksperimenter i 1930-tallets surrealisme munnet ut i to internasjonale retninger: Cobra med Asger Jorn som drivkraft og den konkrete kunst med Richard Mortensen og Robert Jacobsen i spissen. Begge retninger er representert i galleriet. Separate rom er for øvrig viet til etterkrigstidens to store hovedfigurer, Svend Wiig Hansen og Mogens Andersen og deres ekspressive kunst. 

På 1960-tallet ble kunstbegrepet sprengt med eksperimenterende kunstretninger som popkunst, Fluxus og den danske Eksskole. Markante verker av bl.a. Andy Warhol, Arthur Køpcke og Bjørn Nørgaard fra disse epokegjørende, kunstneriske bevegelser inntar en sentral plass i utstillingssalen. Sist, men ikke minst, har museets Per Kirkeby-samling (verdens største!) fått en vesentlig plassering i galleriet, mens to mindre rom er viet til de to lokale kunstnere, Mogens Gissel og Teddy Sørensen.

Til toppen av siden »»»»

Lærerikt for barn og unge

I tillegg har ARoS noe for den yngre garde, representert ved Juniormuseet. Her vises det utstillinger som tematisk knytter seg til museets særutstillinger eller til verker fra museets samlinger. Juniormuseet rommer også et verksted. Her kan vitebegjærlige og nysgjerrige barn og unge lære mer om kunsten på en utradisjonell og spennende måte. Gjennom dialog, et lærerikt samspill, nærvær og kreativitet tar museet sikte på å formidle innsikt i kunstens verden til barn og unge. Tanken er at de kan la seg utfordre av kunsten og deretter la sine opplevelser komme til uttrykk. "Kunstformidlingen på ARoS giver børn og unge mulighed for at fordybe sig og tilbyder en alternativ spejlingsmulighed i tidens hyperkomplekse samfund" heter det på museets informasjonssider.

Når du har sett kunsten og vil fordøye den til en god lunsj, er det greit å vite at du kan legge turen innom ART Café og senere ARoS Shoppen. Her finnes et bredt utvalg av dansk og internasjonal design i toppklasse, utvalgte bokutgivelser om kunst, design og arkitektur, samt postkort og plakater med utsnitt fra museets samlinger og særutstillinger.

Til toppen av siden »»»»